Експертни оценки

 Picture

Експертна оценка относно начини за изпълнение, съответствие с проекти, състояние и проблеми на:

 • Електрозахранващи системи
 • Мълниезащитни инсталации
 • Заземителни инсталации
  • Работно заземяване
  • Защитни заземявания
  • Технологични заземявания
  • Комбинирани заземявания