Мълниезащитни инсталации

Picture

Проектиране и изграждане на мълниезащитни инсталации за промишлени сгради и комплекси и за битови сгради и комплекси:

  • С вертикални мълниеприемници
  • С хоризонтални мрежи
  • С мълниеприемници с изпреварващо действие