Квалификационни групи по електробезопасност

Електрически уредби и мрежиКвалификационни групи до 1000VВъздушни и кабелни съобщителни линии и мрежи Д-06001